top of page

Bij de club is groeien belangrijker dan winnen. Wedstrijden winnen is leuk, maar het doel is om beter te worden als speler en team.

WIE ZIjN WIj?

ONZE WAARDEn

GROEIEN > WINNEN

Bij de club is groeien belangrijker dan winnen. Wedstrijden winnen is leuk, maar het doel is om beter te worden als speler en team. Wij streven ernaar om onze coaching hierop te richten. Een wedstrijd verliezen is dus niet erg, maar een leermoment. Belangrijker dan de uitslag van een wedstrijd is de voortgang die we als team en als individuen boeken.

JE ROL VINDEN

Binnen het team heeft iedereen een rol waarin hij/zij goed is. De een scoort makkelijk, de ander is een topverdediger. En gedurende de jaren kan die rol veranderen. Binnen onze vereniging is voor iedereen een rol en blijven we ook op zoek naar de juiste rol.

POSITIEVE FEEDBACK

We leren van (elkaars) fouten, corrigeren elkaar positief en moedigen elkaar aan. Uiteraard verwachten wij dit ook van de ouders op de tribune. Moedig je eigen kind aan, applaudisseer voor de tegenstander en accepteer beslissingen van scheidsrechters (ook die maken fouten).

Deze club is ontstaan voor onze kinderen. Waarom? Omdat wij zelf in onze jeugd ongelooflijk veel plezier hebben beleefd op het basketbalveld en wij vonden dat er een basketbalclub moest komen. Het plezier zat hem niet in het winnen van wedstrijden, maar de beleving van met je teamgenootjes functioneren binnen een team en club op het veld maar zeker ook buiten het veld. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons op Social Media of kom ons gewoon lekker aanmoedigen tijdens een wedstrijd.

BLIJF OP DE HOOGTE

EN VOLG ONS OP

SOCIAL MEDIA!

  • Instagram

Zelfs de beste spelers missen meer dan ze raken. Basketbal draait om snelle beslissingen en vervolgens snel aanpassen als dingen anders lopen dan gepland. Fouten maken is dus logisch en niet erg. Basketbal leert ons om fouten op te vangen (ook die van anderen), je snel aan te passen aan de situatie en niet op te geven als het mis gaat.

WAAROM AMIGOS?

VOOR ELKAAR

EN MET ELKAAR!  

Geen fouten, maar lessen

HUIS- & GEDRAGREGELS

Bij onze basketbal vereniging ABC Amigos staat plezier in het beoefenen van onze mooie sport centraal. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij onze vereniging. Onze huisregels zijn zo opgesteld om dit te faciliteren en al onze leden dienen zich hier aan deze regels te houden. Voor trainers en coaches hebben wij gedragsregels opgesteld waarin wij hebben vermeld hoe zij met kinderen en jongeren moeten omgaan om een veilig sport klimaat te garanderen. Onze vereniging behoudt zijn bestaansrecht voornamelijk door de inzet van vrijwilligers. Van iedere ouder en speler verwachten wij ieder seizoen één of meerdere vrijwilligerstaken (training geven, coachen, scheidsrechter, tafelen tijdens wedstrijden), dit heeft helaas een verplicht karakter, omdat vrijwilligers bij verenigingen in de huidige maatschappij schaars zijn. Wij verplichten onze leden dus om een bijdrage te leveren om zo de continuïteit van de vereniging te garanderen. Wil je wat betekenen voor onze club neem dan proactief contact op met één van onze bestuursleden; er is altijd wat te doen! Iedereen die betrokken is bij onze vereniging (leden, ouders, vrijwilligers, Amigos coaches en trainers of andere bezoekers) zullen zich moeten houden aan onze huis- en gedragsregels.

Algemeen

Onze vereniging zal geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling tolereren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn pesten, roddelen, machtsmisbruik van onze vrijwilligers of bestuursleden, discriminatie of (seksueel) intimiderend gedrag en commentaar. Aangezien wij dit erg serieus nemen, hebben wij een vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging waar dit soort gedragsovertredingen gemeld kunnen worden, waar het bestuur adequaat op zal reageren. Natuurlijk stimuleren wij een open cultuur waarin wij elkaar aanspreken op onwenselijke situaties, waarin wij altijd met respect naar elkaar acteren.

ledereen telt mee!

ledereen die bij onze vereniging basketbalt telt mee, ongeacht hoe iemand eruitziet of hoe iemand zich gedraagt, wij zijn een inclusieve vereniging. We behandelen iedereen met respect.

BESTUUR

Voorzitter

Henk Norel

Penningmeester

Alex Derderian

Algemeen bestuurslid

Roel van den Nieuwenhof

Algemeen bestuurslid

Elie Rusthoven

Bestuurssecretaris

Frouke Horstmann

Algemeen bestuurslid

Vacant

SAMEN MET ONZE PARTNERS & SPONSORS

SAMEN MET ONZE PARTNERS

&

SPONSORS

bottom of page